Telefon: +372 588 027 88
Aadress: Pärnu mnt 142 (1. korrus) Tallinn 11317

Kas ettevõtte registreerimiseks ID06 süsteemis võib tulla manuaalsele isikutuvastamisele ka volitatud isik?
Ettevõttet on võimalik registreerida ID06 süsteemis ainult ettevõtte juhatuse liikmel. Juhul, kui ettevõttes on mitu juhatuse liiget siis peaks registreerimisprotsessi läbi viima ainult üks juhatuse liige. Teised juhatuse liikmed saab peale ettevõtte konto registreerimist lisada alamkasutajateks.

Olen Eesti kodanik aga soovin registreerida  ID06 süsteemis Norra ettevõtet, mille juhatuse liige ma olen. Kas ma saan ettevõtet registreerida Teie ID06 Tallinna kontoris või pean selleks sõitma Rootsi?
Mingit põhjust selleks eraldi Rootsi sõita ei ole. Teenuse osutamisel ei ole oluline, millise riigi äriregistrisse on kantud ettevõte või millise riigi kodanik on antud ettevõtte juhatuse liige. ID06 süsteemi on võimalik registreerida kõiki ettevõtteid olenemata millises riigis on nad asutatud ning tuvastada saame nende ettevõtete juhatuse liikmeid, kellel on aktsepteeritav isikut tõendav dokument (vt järgmine vastus).

Millised isikut tõendavad dokumendid on ID06 kaardi tellimisel ja isikute tuvastamisel aktsepteeritavad?
ID06 süsteemi poolt aktsepteeritavate isikut tõendavate dokumentide nimekiri siit.  NB! Nimekiri on täiendamisel.

Kas ka nn halli passiga töötajate manuaalne tuvastamine on võimalik?
Jah, skaneerime ka halli passi.

Mida peaks tööandja tegeme enne ID06 kaardi tellimist?

  • Tööandja kontrollib, kas tema ettevõte on registreeritud ID06 süsteemis. Selleks võtke ühendust Kustutaja OÜ klienditoega.
  • Tööandja esitab enne töötaja isiku manuaalset tuvastamist (dokumendi skaneerimist) kaarditootja portaali kaudu kaarditellimuse.
  • Töötaja peab veenduma, kas tema isikut tõendav dokument (pass või ID- kaart) on kehtiv
  • Töötaja peab veenduma, et tal on ligipääs isiklikule e-posti aadressile. E-posti aadressile saabub sõnum ID06 konto avamislingiga.
  • Töötaja peab veenduma, et tal on isiklik telefoni number. Telefoninumbrile saabub sõnum ID06 konto aktiveerimiskoodiga.

Milliste kaarditootjate juurest saab tellida ID06 kaarte peale isikute tuvastamist?
ID06 kaartide valmistajaid Rootsis on 5: Areff, Nexus, Angeno ja HantverksID.se

Peale ID06 kaartide tellimuse esitamist saabus e-postile kaarditootjalt arve isikute manuaalse tuvastamise eest.  Samas soovin töötajate dokumente skaneerida Kustutaja OÜ kontorist Tallinnas?  Kuidas saan vältida manuaalse isikutuvastamise teenuse eest topelt tasumist?
Juhul,  kui ID06 kaardi tellimus esitatakse Nexuse kaarditellimise portaalist ning Te ei soovi suunata oma töötajaid manuaalsele tuvastamisele Rootsis asuvate  partnerettevõtete juures,  siis on oluline MITTE MÄRKIDA tellimisel linnukesega “Add manual ID verification”.
Nimetatud linnuke lisab arvele automaatselt dokumentide skaneerimistasu olenemata kus ja kas Te oma töötajaid tuvastate. Vältimaks topelttasu maksmist manuaalse tuvastamise eest,  Kustutaja OÜ kliendid EI PEA nimetatud valikut märkima. Enammakstud teenustasu tagastamise asjus palume pöörduda kaarditootja poole.

Meie töötajad on hetkel hõivatud ja viibivad väljaspool Tallinnat ehitusobjektil. Kas on võimalik isikute manuaalset tuvastamist läbi viia ka sellel objektil?
See on võimalik. Kustutaja OÜ klienditeenindajad võivad tulla Teie töötajaid manuaalselt tuvastama (dokumente skaneerima) ja nõustama ehitusobjektidele, ettevõtete kontoritesse, ettevõtte sisestele koosolekutele jne.
Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta meie klienditoega ja me leiame kindlasti Teile sobiva aja ja koha isikute tuvastamiseks ja nõustamiseks.
Mobiilset isikutuvastamise teenust ja ID06 kaardi tellimise abi osutame üle Eesti samuti Helsingis ja Riias.

Meil on Rootsis tööl Eestist lähetatud töötajad. Kuidas ma saan ID06 kaardi tellimisel nõutava A1 tõendi?
Eestist lähetatud töötajatele väljastab A1 tõendi Eesti Sotsiaalkindlustusamet.

ID 06 kaardi tellimisel küsitakse meie ettevõtte f-maksunumbrit (f-skatt, f-tax). Mis on F-skatt?
F-skatt (eng. F-tax) näitab, et ettevõte on registreerinud oma tegevuse Rootsis maksuametis  (skatteverket). Ettevõtte F-maksuregistreering (F-skatt) ei tähenda alati, et ettevõte on kohustatud Rootsis makse tasuma. Rootsis müügiarvet väljastades peab arvel olema viide selle kohta, et ettevõttel on F-maksuregistreering.

Rootsi seadusandluses tehti 2020 aasta lõpus rida muudatusi, mis puudutavad ka Rootsi turul teenuseid osutavaid välismaiseid ettevõtteid ja mis hakkavad kehtima alates 01.01.2021.

Neli peamist muudatust.
1. Majanduslikult sõltuva töötaja (Economic employer) kontseptsioon ja sellest tuleneva töötasudelt makstava tulumaksu tasumise kohustus Rootsi Maksuametile.
2. Töötasude deklareerimise ja kinnipeetud maksude tasumise kohustus.
3. Rootsi tellijal on 30% tulumaksu kinnipidamise kohustus Rootsi maksuametis (Skatteverket) registreerimata (ettevõttel puudub F-skatt number) teenuse osutajatest ettevõtetele tehtavatelt väljamaksetelt.
4. Uued majandusaasta aruandevormid ja deklareerimise kohustused välismaisetele ettevõtetele sh ka mitte püsitegevuskohaga ettevõtetele Rootsis.

Nimetatud muudatused toovad kaasa ettevõtete registreerimise  ning F-skatt maksunumbri taotlemise vajaduse.

Ettevõtte registreerimine Rootsi maksuametis (F-skatt) maksunumbri taotlemiseks hind:
200 EUR/avaldus + km .

NB! Ettevõtte esmasel registreerimisel ID06 süsteemis ei pea ettevõttel koheselt olema F-Skatt numbrit. ID06 süsteemis on võimalik see F-Skatt number sisestada ka hiljem.
F-Skatt numbri taotlusi saate esitada meie abiga. vt hinnakirja.

Mis on koordinatsiooni number?
Koordinatsiooninumber (rootsi k. samordningsnummer,
ing. k. coordination number) – kasutatakse nende inimeste puhul, kes viibivad Rootsis alla 12 kuu ja kes ei ole ega ole olnud registreeritud Rootsi rahvastikuregistris. Seda võib nimetada ka ajutiseks isikukoodiks. Koordinatsiooninumber on alaline ja kordumatu, mis tähendab, et isikul on sama number kogu elu ning et kaks koordinatsiooninumbrit ei ole kunagi identsed. Kui isik registreeritakse hiljem rahvastikuregistris, asendatakse koordinatsiooninumber isikukoodiga ( personnummer). Kui maksukohustuslasele antakse koordinatsiooninumber, tuleb see sarnaselt isikukoodiga märkida maksudeklaratsioonides, tuludeklaratsioonides ja muudes Rootsi maksuametile esitatavates dokumentides.

etEST